Phần mềm quản lý điều động thuyền viên AB-Crew

Phần mềm quản lý điều động thuyền viên AB-Crew2019-02-21T08:18:29+07:00

AB-Crew

Phần mềm quản lý điều động thuyền viên

AB-Crew là phần mềm dùng cho các đơn vị kinh doanh vận tải biển. Hệ thống theo quản lý thông tin thuyền viên, thay đổi về điều động thuyền viên, thông tin đội tàu, các khối phòng ban đơn vị, tính lương và tìm kiếm các thông tin.

Tải về
Đặt mua
Phần mềm quản lý thuyền viên AB-Crew

CÁC TÍNH NĂNG ƯU VIỆT CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐIỀU ĐỘNG THUYỀN VIÊN AB-Crew

HÌNH ẢNH GIAO DIỆN SẢN PHẨM

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

VINASHIP

Công ty CP vận tải biển VINASHIP

NORTH FREIGHT

Công ty vận tải biển Biển Bắc

VICMAC

Trung tâm thuyền viên Đại học Hàng Hải

GIÁ CÁC PHIÊN BẢN

Cơ bản

15,000000vnđvĩnh viễn
  • Quản lý hệ thống – Quản lý danh mục – Quản lý nhân sự – Quản lý hệ số lương – Quản lý thuyền viên – Tìm kiếm, sắp xếp – Thống kê, kết xuất

Nâng cao

30,000000vnđvĩnh viễn
  • Quản lý hệ thống – Quản lý danh mục – Quản lý nhân sự – Quản lý hệ số lương – Quản lý thuyền viên – Tìm kiếm, sắp xếp – Thống kê, kết xuất
  • Quản lý chứng chỉ, lịch sử đi tàu

VIP

45,000000vnđvĩnh viễn
  • Quản lý hệ thống – Quản lý danh mục – Quản lý nhân sự – Quản lý hệ số lương – Quản lý thuyền viên – Tìm kiếm, sắp xếp – Thống kê, kết xuất
  • Quản lý chứng chỉ, lịch sử đi tàu
  • Kế hoạch điều động – Quản lý điều động – Theo dõi điểm

Danh sách chức năng

Chúng tôi có thể tùy biến sản phẩm theo yêu cầu đặc thù của từng khách hàng. Nếu bạn băn khoăn về vấn đề của mình, hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!

(+84) 985 18 5665