Tính năng chính giải pháp hội nghị truyền hình

 • Quản lý nhiều phòng họp một lúc: Phân loại phòng họp riêng/ phòng họp public; Thiết lập mật khẩu cho từng phòng họp; Hỗ trợ tới 32 điểm cầu trên 1 phòng họp
 • Ghi âm cuộc họp
 • Quản lý người dùng theo nhiều cấp quyền hạn khác nhau, phân nhóm người dùng cho phép add nhiều điểm truy cập vào 1 phòng theo nhóm
 • Quản lý phòng điều khiển cấp quyền cho các điểm cầu, cho phép trao quyền điều khiển phòng cho điểm khác
 • Tiện ích bảng trắng cho phép thể hiện ý tưởng chung trong cuộc họp
 • Tạo nhiều bảng trắng một lúc mỗi bảng vẽ trình bày các ý tưởng khác nhau ; Tích hợp các hệ thống gửi file, trực tiếp thể hiện file lên bảng trắng; Kết hợp các công cụ trình bày: chữ cái, bút chì, màu sắc, hình khối…; Thể hiện thao tác của từng điểm cầu trên bảng trắng
 • Mời một điểm cầu vào phòng họp thông qua gửi tin nhắn/email
 • Chức năng lấy ý kiến biểu quyết (poll) trực tiếp tất cả các điểm cầu
 • Chia sẻ màn hình của các điểm cầu
 • Thiết lập nhiều chế độ hình ảnh khác nhau, cho phép điều chỉnh linh hoạt tối ưu theo hiệu suất của đường truyền
 • Tính năng Chat: Cho phép trao đổi giữa các điểm cầu thông qua công cụ nhắn tin văn bản 
 • Thư nội bộ: Tính năng tương tự như một hệ thống mail nội bộ, gửi nhận email giữa các tài khoản là điểm cầu; Gửi mail đến tài khoản mail ngoài thông qua tích hợp SMTP
 • Thiết lập lịch họp – Tạo lịch họp cho từng phòng; Thiết lập mật khẩu riêng tư cho lịch công tác/ hoặc chế độ public cho các thành viên các điểm cầu có thể xem được; Thiết lập thời gian họp dự kiến
 • Tích hợp hệ thống – Hỗ trợ ích hợp LDAP; Hỗ trợ  tích hợp SMTP để gửi email notification; Hỗ trợ  tích hợp iCal email để gửi lịch họp; Hỗ trợ  tích hợp oAuth2 cho phép đăng nhập bằng các tài khoản hỗ trợ oAuth như: Google, facebook, twitter 

Phù hợp nhiều mục đích sử dụng khác nhau

Phù hợp cho các tổ chức/doanh nghiệp có nhiều văn phòng làm việc ở vị trí địa lý khác nhau
Thích hợp cho mô hình đào tạo từ xa, giảng dạy từ xa; Các buổi thao giảng, sinh hoạt chuyên môn…
Bàn giao dự án giữa công trường và văn phòng, giữa nhà thầu và nhà đầu tư
Mở rộng phạm vi các buổi hội thảo, cho phép nhiều thành viên tham gia buổi hội thảo từ xa
Các đối tác có thể ký kết hợp đồng trực tuyến từ xa
Lãnh đạo doanh nghiệp trong thời gian đi công tác vẫn có thể điều hành và tham dự phiên họp từ xa.
Đối tượng sử dụng sản phẩm hội nghị truyền hình

Mô hình hệ thống

Thiết bị tích hợp

Máy tính và laptop pc va laptopCamera & webcamcamera truyen hinh
Tai nghe, âm tdanh phòng họptai-nghe-micTV & màn chiếuprojectortv-led