Dịch vụ tên miền

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền theo yêu cầu cho quý khách

ABSoft cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền, hosting, dịch vụ máy chủ, máy chủ lưu trữ

Bảng giá tên miền Việt Nam cấp 2

STT Tên miền Phí đăng ký Phí duy trì hàng năm
1 Tên miền .vn 295.000 VNĐ 455.000 VNĐ

Bảng giá tên miền Việt Nam cấp 3

STT Tên miền Phí đăng ký Phí duy trì hàng năm
1 Tên miền .biz.vn | .com.vn | .net.vn 295.000 VNĐ 335.000 VNĐ
2 Tên miền .ac.vn | .edu.vn | .gov.vn | .org.vn .health.vn | .info.vn | .int.vn | .pro.vn Tên miền địa giới hành chính 160.000 VNĐ 190.000 VNĐ
3 Tên miền .name.vn 35.000 VNĐ 40.000 VNĐ

Bảng giá tên miền quốc tế

STT Tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì hàng năm
1 Tên miền .com | .net | Miễn phí 308.000 VNĐ
2 Tên miền .info | .org Miễn phí 374.000 VNĐ
3 Tên miền .co.uk | .org.uk | .me.uk Miễn phí 220.000 VNĐ
4 Tên miền .pw Miễn phí 522.500 VNĐ
5 Tên miền .tel Miễn phí 371.800 VNĐ
6 Tên miền .asia Miễn phí 385.000 VNĐ
7 Tên miền .com.co | .help | .net.co | .nom.co Miễn phí 489.500 VNĐ
8 Tên miền .cn Miễn phí 1.116.500 VNĐ
9 Tên miền .pics | .video | .band Miễn phí 660.000 VNĐ
10 Tên miền .cc Miễn phí 847.000 VNĐ
11 Tên miền .jp | .co.jp Miễn phí 1.705.000 VNĐ
12 Tên miền .com.tw | .org.tw | Miễn phí 1.072.500 VNĐ
13 Tên miền .tech Miễn phí 1.485.000 VNĐ
14 Tên miền .xxx Miễn phí 2.882.000 VNĐ

Tư vấn lựa chọn tên miền