Cùng với sự phát triển CNTT và sự bùng nổ về dữ liệu, một nhu cầu xuất hiện là việc bảo quản, lưu trữ các số liệu một cách an toàn và hiệu quả. Chính vì vậy các giải pháp lưu trữ dữ liệu hiện đại đã ra đời nhằm đáp ứng được nhu cầu của người dùng.

   Do dung lượng dữ liệu gia tăng không ngừng, yêu cầu ngày càng cao về hiệu năng truy xuất, tính ổn định và sự sẵn sàng của dữ liệu; việc lưu trữ đã và đang trở nên rất quan trọng. Lưu trữ dữ liệu không còn đơn giản là cung cấp các thiết bị lưu trữ dung lượng lớn mà còn bao gồm cả khả năng quản lý, chia sẻ cũng như sao lưu và phục hồi dữ liệu trong mọi trường hợp.

Dịch vụ lưu trữ cho doanh nghiệp

Một số loại hình lưu trữ dữ liệu số cận tuyến cơ bản như sau:

Mỗi loại hình lưu trữ dữ liệu có những ưu nhược điểm riêng và được dùng cho những mục đích nhất định. Mô hình lưu trữ dữ liệu tổng quát như sau:

Đánh giá các giải pháp lưu trữ

 • Ưu điểm của giải pháp DAS là khả năng dễ lắp đặt, chi phí thấp, hiệu năng cao. Nhược điểm của DAS là khả năng mở rộng hạn chế: khi dữ liệu tăng đòi hỏi số lượng máy chủ cũng tăng theo. Điều này sẽ tạo nên những vùng dữ liệu phân tán, gián đoạn và khó khăn khi sao lưu cũng như bảo vệ hệ thống lưu trữ.

 • Giải pháp NAS và SAN giải quyết được các hạn chế của DAS. Với kiểu lưu trữ NAS và SAN, việc lưu trữ được tách ra khỏi server, hợp nhất trong mạng, tạo ra một khu vực truy cập rộng cho các server, cho người sử dụng và cho các ứng dụng truy xuất hay trao đổi. Nó tạo nên sự mềm dẻo và năng động. Việc quản trị và bảo vệ dữ liệu sẽ trở nên đơn giản, độ tiện lợi sẽ cao hơn, chi phí tổng thể sẽ nhỏ hơn. NAS thích hợp cho môi trường chia sẻ file nhưng hạn chế trong môi trường có các hệ cơ sở dữ liệu. Hơn nữa, với việc sử dụng hạ tầng mạng chung với các ứng dụng khác, NAS làm chậm tốc độ truy cập mạng và ảnh hưởng đến hiệu năng của toàn hệ thống.

 • Giải pháp mạng lưu trữ SAN giải quyết được hạn chế của NAS và đặc biệt thích hợp với các ứng dụng cần tốc độ cao với độ trễ nhỏ. Hơn nữa, SAN có khả năng đáp ứng nhanh chóng với những thay đổi về yêu cầu hoạt động của một tổ chức cũng như yêu cầu kỹ thuật của hệ thống mạng. Tuy nhiên nhược điểm của SAN là chi phí đầu tư ban đầu cao hơn so với hai giải pháp DAS và NAS.

Liên hệ tư vấn

Lợi ích của lưu trữ dữ liệu đối với doanh nghiệp

Ghi chú: Các chức năng hỗ trợ phụ thuộc vào từng giải pháp lưu trữ

Dịch vụ của chúng tôi

 • Tư vấn chuyển đổi số: Khảo sát hiện trạng của doanh nghiệp, tư vấn chuyển đổi số dữ liệu của doanh nghiệp theo phương pháp và mô hình phù hợp nhất theo điều kiện của từng doanh nghiệp

 • Cung cấp các dịch vụ lưu trữ trực tuyến

  • Cloud server: Máy chủ lưu trữ
  • NAS: Máy chủ chia sẻ file
  • Private storage: Hệ thống lưu trữ riêng với tính năng tiện dung và chế độ bảo mật cao cấp
  • Database service: Cung cấp máy chủ cơ sở dữ liệu (CSDL) với các hệ quản trị CSDL đa dạng
  • Xử lý dữ liệu và số hoá: Xử lý và chuyển đổi dữ liệu truyền thống của doanh nghiệp sang định dạng số