Workplace là gì?

Workplace là gì? Workplace hay còn gọi là Mạng xã hội doanh nghiệp