Tin nội bộ – Trang thông tin cung cấp , cập nhật những tin tức và sự kiện nổi bật, mới nhất về tình hình sản xuất kinh doanh, các hoạt động xã hội, chương trình tài trợ, quan hệ cổ đông, tạp chí nội bộ, sự kiện nội bộ của Công ty phần mềm An Biên.