Team Drive là gì, Team Drive có khác Google Drive hay không?

Nếu đang sử dụng dịch vụ G Suite phiên bản Basic của Google,