Nhiều chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp KHCN thực sự là cầu nối để giúp các doanh nghiệp đưa những sáng chế, nghiên cứu vào thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Đó là ý kiến chung của nhiều doanh nghiệp có mặt tại buổi trao Giấy chứng nhận doanh nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ cho công ty Hoàng Linh Biotech do Sở KHCN TP.HCM tổ chức.

Theo ông Chu Bá Long – Phó Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ (Sở KHCN TP.HCM), khi đã được chứng nhận là doanh nghiệp KHCN, doanh nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong thời gian 15 năm kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ hoạt động KHCN, hoặc 4 năm đầu tiên miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, 9 năm tiếp theo giảm 50% số thu phải nộp.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp KHCN còn được miễn lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, cũng như được UBND các địa phương, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao cho thuê đất, cơ sở hạ tầng với mức thấp nhất trong khung giá cho thuê.

Ông Chu Bá Long – Phó Trưởng Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ, Sở KHCN TP.HCM – Ảnh: Minh Cao.

Không chỉ thế, doanh nghiệp KHCN còn được hưởng các dịch vụ tư vấn, đào tạo từ các cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp của Nhà nước không phải trả phí dịch vụ; được ưu tiên sử dụng các trang thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm trọng điểm, đồng thời được hưởng chính sách về tín dụng đầu tư phát triển, bao gồm: cho vay đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư, hỗ trợ sau đầu tư cùng các hỗ trợ ưu đãi từ Quỹ Phát triển KHCN quốc gia, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia.
Để được hưởng những chính sách ưu đãi trên, doanh nghiệp cần đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KHCN ở Sở KHCN TP.HCM, với điều kiện hoàn thành việc ươm tạo và làm chủ công nghệ từ kết quả KHCN được sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp, hoặc chuyển giao công nghệ. Một điều đáng mừng là khi doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp KHCN cho Sở KHCN TP.HCM, Sở cũng đồng thời làm việc với Cục Sở hữu trí tuệ để tạm thời chứng nhận sở hữu trí tuệ và bảo hộ cho chủ doanh nghiệp, đảm bảo việc bảo hộ sở hữu cho doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Khắc Thanh – Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM cho biết việc tổ chức trao giấy chứng nhận doanh nghiệp KHCN cũng là cơ hội để doanh nghiệp tự quảng bá thông qua sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị truyền thông và Saigon Innovation Hub.

Ông Thanh cũng khẳng định Sở KHCN TP.HCM sẽ tiếp tục ủng hộ doanh nghiệp KHCN theo các chương trình hỗ trợ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ của Thành phố.

Ngoài các chính sách hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, Sở cũng đẩy mạnh hoạt động mua – bán sáng chế, sản phẩm KHCN thông qua Sàn giao dịch công nghệ TP.HCM nhằm tiến tới mục tiêu “đến quý 2/2018 thì Thành phố sẽ có 50 doanh nghiệp KHCN” để qua đó làm cơ sở để thúc đẩy thực hiện mục tiêu chung đến năm 2020 thì cả nước có 3.000 doanh nghiệp KHCN.