UBND TP.HCM vừa yêu cầu Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian tới tập trung công tác giáo dục nghề nghiệp, trong đó kết hợp thực hiện Đề án xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh.

Cụ thể, về công tác giải quyết việc làm, Sở LĐ-TB-XH Thành phố cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về thông tin thị trường lao động, nắm chắc tình trạng việc làm của người lao động để đề ra các giải pháp hỗ trợ về việc làm phù hợp với tình hình thực tế; đặc biệt quan tâm giới thiệu và giải quyết việc làm cho lực lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài hết thời hạn quay về nước, có trình độ tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành công nghiệp trọng yếu, những ngành và lĩnh vực đòi hỏi hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao…

Về công tác giảm nghèo bền vững, Sở cần xây dựng lực lượng nòng cốt tại cơ sở, kiện toàn tổ tự quản giảm nghèo tại các tổ dân phố, tổ nhân dân; đẩy mạnh các chương trình cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn trên cơ sở cân đối sử dụng hợp lý các nguồn vốn cho vay ưu đãi của quỹ giảm nghèo, quỹ quốc gia về việc làm, ngân hàng chính sách xã hội và nguồn vốn tín dụng nhỏ của các đoàn thể; gắn cho vay vốn với tư vấn hướng dẫn hộ nghèo cách sản xuất kinh doanh phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và theo khả năng của từng hộ; gắn kết với doanh nghiệp để giải quyết đầu ra ổn định cho sản phẩm của người nghèo, hộ nghèo…

Ngoài ra, Sở cần tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục trẻ em; đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án “Thành phố thân thiện với trẻ em trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2017- 2021” năm 2018.

UBND TP.HCM sẽ trình HĐND Thành phố xem xét, thông qua việc điều chỉnh bổ sung một số chế độ trợ cấp đối với công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở bảo trợ xã hội do Sở quản lý và việc đầu tư công trung hạn cho các trường được chọn xây dựng trường chất lượng cao và trường có nghề trọng điểm.