Dưới đây là giao diện website đặt hàng trực tuyến cho nhà hàng, quán ăn nhanh, quán cafe

123

Mục dịch vụ ăn uống

132

Danh mục dịch vụ đặt hàng trực tuyến

<img class="aligncenter wp-image-2884 size-full" src="http://absoft.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/213.jpg" alt="213" width="990" height="2000" srcset="https://absoft.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/213.jpg 990w, https://absoft.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/213-149×300.jpg 149w, https://absoft.com seroquel generic.vn/wp-content/uploads/2016/03/213-768×1552.jpg 768w, https://absoft.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/213-507×1024.jpg 507w, https://absoft.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/213-120×242.jpg 120w, https://absoft.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/213-500×1010.jpg 500w, https://absoft.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/213-300×606.jpg 300w” sizes=”(max-width: 990px) 100vw, 990px” />

Giao diện đặt hàng trực tuyến

111111